วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สารคดีแห่งศตวรรษ "ตามรอยพระพุทธเจ้า"

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป สรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้เป็น เป็นไปกฎแห่งธรรม ไม่เว้นแม้แต่ศาสนา เมื่อดับไป การเกิดก็จะเกิดขึ้นอีก  ธรรมทาน ทานธรรม จึงน้อมนำ
 
สารคดีแห่งศตวรรษ "ตามรอยพระพุทธเจ้า"
จาก เว็บไชต์ธรรมะพีเดีย

      เคยมีคนกล่าวไว้ว่า ปรัชญาทางศาสนาพุทธ คือรากฐานของวิทยาศาสตร์ ในยุคปัจจุบันทำไมเขาจึงกล่าวเช่นนั้น
      กว่า 2500 ปีก่อน เจ้าชายสิทธัตถะทรงค้นพบอะไร ทำไมสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบ จึงเปลี่ยนแปลงความเชื่ออย่างขนานใหญ่ ให้กับคนในยุคนั้น ยุคที่เต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องเทพเเจ้าและอิทธิฤิทธิ์ปาฎิหารย์ และ ทำไมศาสนาพุทธจึงสูญหายไปจากอินเดีย ดินแดนที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดแล้วปัจจุบันหล่ะ ศาสนาพุทธหายไปจากอินเดียจริงหรือหรือยังคงเหลือ อะไรบางอย่างไว้
      ตามรอยพระพุทธเจ้า สารคดีความยาว 12 ชั่วโมง กับการเดินทางอันยาวนาน เพื่อค้นหาความจริงอันยิ่งใหญ่ ที่เคยฝังตัวอยู่ใต้แผ่นดินของอินเดียมานานกว่า 700 ปี เรื่องราวของศาสดาเอกองค์หนึ่งของโลก ผู้มีปรัชญายึดหลักทางสายกลาง
      ตามรอยพระพุทธเจ้า จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปในอดีต ครั้งสมัยก่อนพุทธกาล เพื่อเรียนรู้สภาพสังคม และความเชื่อในดินแดนชมพูทวีป ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อครั้งใหญ่ ความรุ่งเรืองและมั่นคงอย่างถึงขีดสุด ของศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาล ความล่มสลายและสูญสิ้นไปจากแผ่นดินเกิดอย่างสิ้นเชิง ในสมัยหลังพุทธกาล
      อะไร เป็นสาเหตุความเสื่อมสลายในครั้งนั้น ความแตกต่างทางความเชื่อของศาสนาพุทธ แต่ละนิกายเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมชาวอินเดีย จึงยังคงรักษาความเชื่อในศาสนาฮินดูเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
      ตามรอยพระพุทธเจ้า สารคดีที่จะเปิดเผยเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาอย่างลึกถึงแก่น อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดีและมานุษยวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งศตวรรษ 

ตอนที่ ๑ : สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา

 
 

ตอนที่ ๘ : ปรัชญาที่เปลี่ยนไป


ตอนที่ ๙ : วันที่พุทธหายไปจากอินเดีย


ตอนที่ ๑๐ : เมืองพุทธแห่งหิมาลัย


ตอนที่ ๑๑ : การกลับมาของสาวกพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑๒ : ไขปริศนาการค้นพบอันยิ่งใหญ่

 เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้เป็นเป็นไปกฎแห่งธรรม

ธรรมทาน  http://thammapedia.com


   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น